Voorstel van decreetVoorstellen van decreetOntwerp van decreetOntwerpen van decreetOntwerp van programmadecreetOntwerpen van programmadecreetVoorstel of ontwerp van decreetVoorstellen of ontwerpen van decreetOntwerp van decreet uitgavenbegrotingOntwerpen van decreet uitgavenbegrotingOntwerp van decreet middelenbegrotingOntwerpen van decreet middelenbegrotingBeleids- en begrotingstoelichtingBeleids- en begrotingstoelichtingenBegrotingsresolutieBegrotingsresolutiesVerslag van het Rekenhof over de begrotingVerslagen van het Rekenhof over de begrotingAdvies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen over het begrotingsbeleidAdviezen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen over het begrotingsbeleidOntwerp van decreet algemene rekeningOntwerpen van decreet algemene rekeningRapport van het Rekenhof over de rekeningenRapporten van het Rekenhof over de rekeningenBijlageBijlagenAddendumAddendaAdministratieve begrotingAdministratieve begrotingenVoorstel van conformiteitsmotieVoorstellen conformiteitsmotiesVoorstel van motie houdende voorlopige regeling van de begroting van de Vlaamse GemeenschapVoorstellen van motie houdende voorlopige regeling van de begroting van de Vlaamse GemeenschapOntwerp van financiedecreetOntwerpen van financiedecreetOntwerp van decreet voorlopige kredietenOntwerpen van decreet voorlopige kredietenBegrotingsontwerp en -documentenBegrotingsontwerpen en -documentenRegeringsverklaringRegeringsverklaringenSeptemberverklaring van de Vlaamse RegeringSeptemberverklaringen van de Vlaamse RegeringBeleidsnotaBeleidsnota'sNota van de Vlaamse RegeringNota's van de Vlaamse RegeringOntwerp van Vlaams HervormingsprogrammaOntwerpen van Vlaams HervormingsprogrammaVlaams ontwerpbegrotingsplanVlaamse ontwerpbegrotingsplannenBeleidsbriefBeleidsbrievenOntwerp van resolutie van de Vlaamse ExecutieveOntwerpen van resolutie van de Vlaamse ExecutieveRapport kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse GemeenschapRapporten kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse GemeenschapRapport over het vervreemden van onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechtenRapporten over het vervreemden van onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechtenVerslag over alternatieve financiering van Vlaamse overheidsinvesteringenVerslagen over alternatieve financiering van Vlaamse overheidsinvesteringenBasisrapport over grote projecten en programma'sBasisrapporten over grote projecten en programma'sVerslag WapenhandelVerslagen WapenhandelVerslag over de toepassing van het decreet Deugdelijk Bestuur van 22 november 2013Verslagen over de toepassing van het decreet Deugdelijk Bestuur van 22 november 2013Verslag over de uitvoering van het Toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheidVerslagen over de uitvoering van het Toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheidRapport over de toepassing van het Bestuursdecreet. Hoofdstuk Deugdelijk BestuurRapporten over de toepassing van het Bestuursdecreet. Hoofdstuk Deugdelijk BestuurMEP-rapportMEP-rapportenOverzicht van EU-dossiers op de volgen door de Vlaamse overheidOverzichten van EU-dossiers op de volgen door de Vlaamse overheidVerslag Persoonsvolgende FinancieringVerslagen Persoonsvolgende FinancieringVerslag over het Masterplan 2020Verslagen over het Masterplan 2020Vereenvoudigde verdragswijzigingVereenvoudigde verdragswijzigingenVerslag Vlaanderen in ActieVerslagen Vlaanderen in ActieVerslag Pact 2020Verslagen Pact 2020Evaluatierapport van de Vlaamse RegeringEvaluatierapporten van de Vlaamse RegeringOntwerp van overeenkomstOntwerpen van overeenkomstBeleidsdocument van de Vlaamse RegeringBeleidsdocumenten van de Vlaamse RegeringConceptnota voor nieuwe regelgevingconceptnota's voor nieuwe regelgevingConceptnota voor nieuwe regelgevingConceptnota's voor nieuwe regelgevingVoorstel van resolutieVoorstellen van resolutieVoorstel van resolutieVoorstellen van resolutieMotieMotiesMotie van vertrouwenMoties van vertrouwenMotie van wantrouwenMoties van wantrouwenMotie over een verzoek tot raadpleging van de Raad van StateMoties over een verzoek tot raadpleging van de Raad van StateMotie tot raadplegingMoties tot raadplegingMotie tot instelling van een onderzoek door het RekenhofMoties tot instelling van een onderzoek door het RekenhofMotie tot uitoefening van het recht van onderzoekMoties tot uitoefening van het recht van onderzoekMotie tot verklaring van discriminatie om ideologische en filosofische redenenMoties tot verklaring van discriminatie om ideologische en filosofische redenenMotie tot toevoeging van een groot project of programmaMoties tot aanwijzing van een groot project of programmaMotie tot instelling van een belangenconflictMoties tot instelling van een belangenconflictMotie betreffende een beroep bij het Grondwettelijk HofMoties betreffende een beroep bij het Grondwettelijk HofMotieMotiesInterpellatieInterpellatiesActuele interpellatieactuele interpellatiesVraag om uitlegVragen om uitlegActuele vraagactuele vragenSchriftelijke vraagSchriftelijke vragenVraag aan de VREGVragen aan de VREGVraag of interpellatieVragen of interpellatiesActualiteitsdebatActualiteitsdebattenActualiteitsdebatActualiteitsdebattenVerslag plenaire vergaderingVerslagen plenaire vergaderingHandelingen van de plenaire vergaderingHandelingen van de plenaire vergaderingenBeknopt verslag van de plenaire vergaderingBeknopte verslagen van de plenaire vergaderingTekst aangenomen door de plenaire vergaderingTeksten aangenomen door de plenaire vergaderingIn eerste lezing door de plenaire vergadering aangenomen artikelenIn eerste lezing door de plenaire vergadering aangenomen artikelenThemadebatThemadebattenVerslag van vragen en interpellaties in commissievergaderingVerslagen van vragen en interpellaties in commissievergaderingHandelingen van de commissieHandelingen van de commissiesVerslag bespreking in commissieVerslagen bespreking in commissieVerslag hoorzitting of gedachtewisselingVerslagen hoorzitting of gedachtewisselingVerslag verslagmoment Europese Raad of MinisterraadVerslagen verslagmoment Europese Raad of MinisterraadVerslag verzoekschriftVerslagen verzoekschriftVerslag inzake belangenconflictVerslagen inzake belangenconflictVerslag van de overlegvergaderingVerslag van de overlegvergaderingenVerslag vervolgingVerslagen vervolgingMaatschappelijke beleidsnotaMaatschappelijke beleidsnota'sReflectienotaReflectienota'sVerslag van commissie of plenaire vergaderingVerslagen van commissie of plenaire vergaderingAmendementAmendementenAmendementAmendementenVerslag van het RekenhofVerslagen van het RekenhofAdvies of opmerking van het RekenhofAdviezen of opmerkingen van het RekenhofAdvies van de Raad van StateAdviezen van de Raad van StateAdvies van de Sociaal-Economische Raad van VlaanderenAdviezen van de Sociaal-Economische Raad van VlaanderenAdvies en beslissing inzake belangenconflictAdviezen en beslissingen inzake belangenconflictBeslissing inzake discriminatie om ideologische en filosofische redenenBeslissingen inzake discriminatie om ideologische en filosofische redenenJaarverslag en aanbeveling Vlaamse OmbudsdienstJaarverslagen en aanbevelingen Vlaamse OmbudsdienstJaarverslag en advies KinderrechtencommissariaatJaarverslagen en adviezen KinderrechtencommissariaatJaarverslag en advies Vlaams VredesinstituutJaarverslagen en adviezen Vlaams VredesinstituutJaarverslag en trendnota Instituut Samenleving en TechnologieJaarverslagen en trendnota's Instituut Samenleving en TechnologieJaarverslag van de Commissie van Toezicht voor JeugdinstellingenJaarverslagen van de Commissie van Toezicht voor JeugdinstellingenAdvies GegevensbeschermingsautoriteitAdviezen GegevensbeschermingsautoriteitAdvies Vlaamse Toezichtcommissie voor verwerking persoonsgegevensAdviezen Vlaamse Toezichtcommissie voor verwerking persoonsgegevensAdvies van de Vlaamse OnderwijsraadAdviezen van de Vlaamse OnderwijsraadAdvies Wetenschap en InnovatieAdviezen Wetenschap en InnovatieAdvies Welzijn, Volksgezondheid en GezinAdviezen Welzijn, Gezondheid en GezinAdvies van de Vaste Nationale CultuurpactcommissieAdviezen van de Vaste Nationale CultuurpactcommissieAdvies Cultuur, Jeugd, Sport en MediaAdviezen Cultuur, Jeugd, Sport en MediaAdvies van de Vlaamse WoonraadAdviezen van de Vlaamse WoonraadAdvies van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend ErfgoedAdviezen van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend ErfgoedAdvies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en LandschappenAdviezen van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en LandschappenAdvies van de Mobiliteitsraad van VlaanderenAdviezen van de Mobiliteitsraad van VlaanderenAdvies van de Vlaamse HavencommissieAdviezen van de Vlaamse HavencommissieAdvies van de Milieu- en Natuurraad van VlaanderenAdviezen van de Milieu- en Natuurraad van VlaanderenAdvies LandbouwAdviezen LandbouwAdvies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en GasmarktAdvies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en GasmarktAdvies van de Vereniging van de Vlaamse ProvinciesAdviezen van de Vereniging van de Vlaamse ProvinciesAdvies van de Vereniging van Vlaamse Steden en GemeentenAdviezen van de Vereniging van Vlaamse Steden en GemeentenAdvies van de Nationale Bank van BelgiƫAdviezen van de Nationale Bank van BelgiƫAdvies van de Hoge Raad voor Binnenlands BestuurAdviezen van de Hoge Raad voor Binnenlands BestuurAdvies van de Hoge Raad voor het HerstelbeleidAdviezen van de Hoge Raad voor het HerstelbeleidAdvies van professorenAdviezen van professorenVerslag over de controle van de geautomatiseerde stemmingen en opnemingenVerslagen over de controle van de geautomatiseerde stemmingen en opnemingenMeerjarenplan van de BRTNMeerjarenplannen van de BRTNSamenwerkingsakkoordSamenwerkingsakkoordenResolutieResolutiesJaarverslag meegedeeld aan Vlaams ParlementJaarverslagen meegedeeld aan Vlaams ParlementHoorzitting of GedachtewisselingHoorzittingen of GedachtewisselingenVerzoekschriftVerzoekschriftenAdvies of verslag van Rekenhof, Raad van State en andereAdviezen of verslagen van Rekenhof, Raad van State en andereSubsidiariteitsadviesSubsidiariteitsadviezenParlementair samenwerkingsakkoordParlementaire samenwerkingsakkoordenVoorstel van besluit van het Vlaams ParlementVoorstellen van besluit van het Vlaams ParlementReglementReglementenVoorstel tot wijziging van het Reglement of reglementsaanpassingenVoorstellen tot wijziging van het Reglement of reglementsaanpassingenSamenstelling Vlaams ParlementSamenstellingen Vlaams ParlementDeontologische Code Vlaamse VolksvertegenwoordigersDeontologische Code Vlaamse VolksvertegenwoordigersSamenstelling Commissies Vlaams ParlementSamenstellingen Commissies Vlaams ParlementSamenstelling Vlaamse Regering en kabinetten Samenstellingen Vlaamse Regering en kabinetten Kandidatenlijst Vaste Nationale CultuurpactcommissieKandidatenlijsten Vaste Nationale CultuurpactcommissieWerkingsbegrotingWerkingsbegrotingenRekeningRekeningenJaarverslag van het Vlaams ParlementJaarverslagen van het Vlaams ParlementLijst van de ingestelde beroepen bij en beslissingen van de Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en MandatenaangifteLijsten van de ingestelde beroepen bij en beslissingen van de Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en MandatenaangifteIngekomen Documenten en MededelingenIngekomen Documenten en MededelingenLijst van de verzoekschriftenLijsten van de verzoekschriftenLijst van ontwerpen en voorstellenLijsten van ontwerpen en voorstellenInterne werking Vlaams ParlementInterne werking Vlaams Parlement