statusdatumIngediendIngediendstatusdatumCommAangenomenCommissie: aangenomenstatusdatumCommVerworpenCommissie: verworpenstatusdatumCommAfgehandeldCommissie: afgehandeld zonder stemmingstatusdatumCommBehandeldCommissie: behandeld (vragen en interpellaties)statusdatumPlenAangenomenPlenaire: aangenomenstatusdatumPlenVerworpenPlenaire: verworpenstatusdatumPlenAfgehandeldPlenaire: afgehandeld zonder stemmingstatusdatumPlenBeantwoordPlenaire: behandeld (vragen en interpellaties)statusdatumBekrachtigdBekrachtigd en afgekondigdstatusdatumStaatsbladBekendgemaakt in Belgisch StaatsbladstatusdatumSchvBeantwoordSchriftelijke vraag beantwoord